Rólunk

Az 1999-ben önszerveződésként létrejött Péceli Kutyakiképző Iskola 2004-re érkezett olyan fokra, hogy a tagok igényére és ösztönzésére egyesületet hozzon létre.

1999-ben kitűzött céljaink nagyrészt megvalósítottuk, amelyek a következők voltak:

 • A szabadidő egészséges eltöltése.
 • A kutyasportok népszerűsítése.
 • Szakmai tanácsadás az ebtartásról.
 • Az ifjúság állatszeretetre való nevelése.

Az elmúlt évek során a következőket tettük a meghatározott célok érdekében:

Minden hétvégén két alkalommal (alkalmanként 1,5-2 órában) kutyakiképző foglalkozást tartottunk. Munkánk során sikerült olyan közösséget teremteni, akik a foglalkozásokon kívül is összejárnak, és közös programokon vesznek részt.

Az öt év alatt közel száz gazdával és kutyával kerültünk munka és baráti kapcsolatba. Ez az iskola méretéhez és jelenlegi lehetőségeihez képest magas szám, tükrözi az igényt a munkánkra és az érdeklődést a kutyás sportok iránt.

Szakmai tanácsainkért előfordult, hogy nem csak Pécelről, de a környező településekről is hozzánk fordultak (Maglód, Gyömrő, Rákoscsaba).

Főleg a fiatalok érdeklődésére számítottunk, de örömmel tapasztaltuk, hogy az idősebbek is lelkesen járnak foglalkozásainkra, találkozóinkra.

A kutyakiképző iskola működése során több rendezvényen és versenyen vettünk részt. Felkérésre évente 2-3 alkalommal tartunk bemutatókat (pl. a városi gyermeknapok). Egyes rendezvényeken a bemutató mellett más programok lebonyolításában is részt veszünk a gyerekek nagy örömére (pl. ügyességi és keverék kutya szépségverseny) mint például a 2003-ban tartott állatok világnapja rendezvényen is.

Időközben felmerült, hogy ne csak kutyákkal, hanem más állatokkal és környezetvédelemmel is foglalkozzunk, és a kutyaiskola működését (pl. stabil állandó hely) megszilárdítsuk. Erre legalkalmasabbnak egy egyesület létrehozását tartottuk, amelyben az 1999-es elképzelések, célkitűzések is teret nyertek. A létrehozott egyesület a hobbiállattartás, állatvédelem és természetvédelem szakmai, koordinációs szervezete, mely önkéntes tagsággal működik.A létrehozott Péceli Állatbarátok Egyesületének célkitűzései:

 • Pécelen szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és a legszélesebb értelemben vett kedvtelésből tartott állatok, és ezzel szorosan összefüggő természetvédelem kérdéseinek bemutatását, ismertetését, oktatását és tárgyalását.
 • Felvállalja, hogy Pécelen kutyakiképző iskolát működtet.
 • Létrehoz egy oktató és bemutató központot, ahol gyakorlat közben ismerteti az eddig összegyűlt tudományos ismereteket, valamint előadásokat, ismeretterjesztő vetítéseket, kiállításokat bonyolít.
 • Felvállalja az állatvédelmi törvény betartásának és betartatásának elősegítését.
 • Felvállalja az állattartási kultúra fejlesztését, és az ifjúságnak az élővilág szeretetére való nevelését.
 • Felvállalja a küzdelmet az elhagyott és kóbor állatok számának csökkenéséért.
 • Fellép az állatéheztetés és állatkínzás ellen.
 • Felvállalja a társállatok körén túlmenően  az állatok ismeretét, megbecsülését, okos szeretetét erősíteni, és bemutatni követendő példaként, ill. elrettentésül az állatok javát vagy kárát szolgáló jelenségeket - ezzel is részt venni lehetőségei szerint az ember, az állatok és a természet közötti harmónia védelmében.
 • Segíti a jogalkotókat abban, hogy a jogszabályok minél jobban megközelítsék a jogalkotók szándékát, figyelembe véve az Egyesület tagjainak érdekeit is.
 • Az Egyesület céljaihoz kapcsolódó döntések (hatósági vagy egyéb) megismerése, megismertetése és befolyásolása A hasonló célú hazai és külföldi mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése
 • A lakosság aktív állatvédő tudatának fejlesztése
 • A lakosság széles körű tájékoztatása az állatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben
 • A lakosság - különös tekintettel az ifjúságra - bevonása az Egyesület céljainak megvalósításába
 • Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet, azokat az Egyesület egy helyi lapban közzéteszi, és meghatározza a szolgáltatások igénybevételének módját
 • E célok megvalósítása érdekében együttműködik az önkormányzattal, és egyéb hasonlóan gondolkodó és cselekvő civil szervezetekkel, és a lakossággal.
 • Általános természetvédelem.

Elérhetőségeink

CÍMÜNK: 2119 Pécel, Rákóczi út 41/A
TELEFON: 06-30-851-4789
E-MAIL: pae@pae.hu
FACEBOOK: facebook.com/pae
SKYPE: pae

PartnereinkKutyanevelde Pécel

Gazdaképző, ahova kutyája Önt biztosan beiratná! Tanulja meg kutyája nyelvét, hogy szót értsen vele!

Bővebben a kutyaiskoláról